zithromax online

Katedra Prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, dawny kościół św. Barbary:

 • kaplicę wzniesiono około połowy XIII wieku, na początku XV wieku do kaplicy dobudowano prosto zamknięte prezbiterium, a po roku 1465 na jej miejscu powstał trzy nawy większego halowego korpusu z dwiema wieżami, z których dokończono tylko południową
 • w 1526 roku świątynię przejęła gmina ewangelicka
 • po odbudowaniu kościoła ze zniszczeń wojennych, w 1963 roku urządzono w nim cerkiew prawosławną
 • następnie domalowano nową dekorację malarską, witraże w typie bizantyjskim oraz ikonostas

Katedra Prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzic we WrocławiuKatedra Prawosławna Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzic we Wrocławiu

Ulica św. Antoniego:

 • ulica do XVIII w. nazywana była ulicą Psią, łączy trasę W-Z z ulicą Włodkowica
 • na początku ulicy znajduje się brama synagogi Pod Białym Bocianem
 • w XIX wieku pod numerem 10 znajdowała się siedziba loży masońskiej
 • pod numerami 36, 38 i 40 znajdują się najokazalsze kamienice

ulica św. Antoniego we Wrocławiu

Kościół św. Antoniego:

 • świątynia należy do klasztoru Paulinów, wcześniej zajmowali ją franciszkanie reformaci
 • kościół zbudowano w latach 1685-1692 według projektu nadesłanego z Włoch
 • był to pierwszy na Śląsku kościół emporowo-halowy
 • w 1793 roku została dobudowana klasycystyczna ambona
 • w ołtarzu głównym wisi obraz przedstawiający św. Antoniego, któremu ukazuje się Dzieciątko Jezus

kościół św. Antoniego we Wrocławiukościół św. Antoniego we Wrocławiu

Synagoga Pod Białym Bocianem:

 • bożnica wybudowana w 1829 roku z powodu zarządzenie władz w Berlinie, które zażądały likwidacji dotychczasowych, rozproszonych po mieście synagog i zastąpienie ich jedną świątynią judaistyczną
 • kubiczna bryła synagogi osadzona na planie prostokąta
 • elewacja południowa i wschodnia zwieńczone trójkątnymi frontonami nawiązują kształtem do sztuki starożytnego Egiptu
 • synagoga przetrwała czasy holokaustu, od 1996 roku należy do polskiej gminy żydowskiej
 • w każdą ostatnią sobotę miesiąca, godzinę po zachodzie słońca, gdy kończy się szabas, odbywają się w niej koncerty jedynego w Polsce synagogalnego chóru
 • synagogę można zwiedzać

Synagoga Pod Białym Bocianem we WrocławiuSynagoga Pod Białym Bocianem we Wrocławiu

Kościół Opatrzności Bożej:

 • jest to najważniejsza świątynia ewangelicko-augsburska diecezji wrocławskiej
 • zbudowany został w latach 1746- 1750 dzięki zabiegom króla Fryderyka Wielkiego
 • wnętrze ma kształt eliptyczny, dekoracje są oszczędne, a wyposażenie skromne
 • naprzeciw ołtarza znajduje się prospekt organowy z 1752 roku

kościół Opatrzności Bożej we Wrocławiukościół Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Dawny pałac królewski:

 • najstarszą część budowli jest barokowy pałac barona Heinricha Gottfrieda Spatgena z 1719 roku, utrzymany w typie siedemnastowiecznych rezydencji wiedeńskich
 • po śmierci Spatgena w 1750 roku utworzono w niej rezydencję królewską
 • w latach 1751-1753 dobudowano do pałacu od południa jednopiętrowe długie skrzydło
 • w latach 1786-1794 od frontu pałacu Spatgena dobudowano dwa boczne skrzydła
 • Ten nadal niespójny zestaw brył zamieniony został w rezydencję z prawdziwego zdarzenia dopiero przez kolejnego władcę -
 • W 1841 roku za sprawą Fryderyka Wilhelma IV przebudowano pałac w stylu renesansu florenckiego
 • po zjednoczeniu Niemiec pałac stracił na znaczeniu i w 1926 roku został przekształcony na Muzeum Zamkowe
 • w 1945 wybuchł pożar który strawił część pałacu

Pałac królewski we Wrocławiu

Pasaż handlowy Niepolda:

 • pasaż powstał w 1904 roku między ulicami Ruską 51 i św. Antoniego 6/8 na działkach zakupionych przez żydowskiego kupca Wilhelma Niepolda
 • w owym czasie był to największy i najnowocześniejszy tego typu kompleks w całym Wrocławiu
 • fasada znajdująca się od ulicy Ruskiej, o oryginalnych secesyjnych witrynach sklepowych, jest licowana piaskowcem i zwieńczona szczytem wykrojonym z półkoli, w szczycie skromniejszej, eklektycznej fasady, położonej od ulicy św. Antoniego, znajduje się trzymana przez syreny banderola z nazwą domu
 • znajdujące się pomiędzy nimi budynki są skupione wokół dwóch dziedzińców i mają oszczędną dekorację
 • przy większym dziedzińcu północnym stoi dom będący kiedyś siedzibą firmy Niepolda
 • od jakiegoś czasu Pasaż Niepolda znów pełni swoją pierwotną funkcję

Ulica Włodkowica:

 • biegnie łukiem równolegle do Promenady, ulica kiedyś była znana jako Wałowa
 • budynek numer 25 mieścił dawniej szpital żydowski, w roku 1806 został on trafiony napoleońskimi kulami armatnimi, tkwiącymi do dziś w fasadzie, po 1841 roku przebudowano go na mieszkania
 • w budynku oznaczonym numerem 5/9, mieścił się kahał, czyli zarząd gminy żydowskiej, siedziba zlikwidowanych w 1943 roku instytucji dobroczynnych, archiwum i biblioteki – znajdowały się tam także mieszkania rabina i kantora, sala posiedzeń oraz szkoła, przy której zachowała się mykwa (łaźnia z wodą deszczową lub źródlaną do rytualnych ablucji), obecnie budynek należy częściowo do zarządu polskiej gminy żydowskiej
 • pod numerem 4 eklektyczna rezydencja hrabiego Franza Xavera Ballestrema
 • na końcu ulicy znajdują się budynki Pokoyhofu i Nowej Giełdy

ulica Włodkowica nr 9 we Wrocławiu

Ulica Kazimierza Wielkiego:

 • kiedyś był to zaułek biegnący łukiem po zewnętrznej stronie fosy, a nazwę swą zawdzięczał młynowi nad Czarną Oławą
 • pod numerem 11 stoi dom Pod Złotym Wieńcem wybudowany na początku XVII wieku
 • pod numerem 13 sąsiaduje z nim dom przebudowany w epoce baroku

ulica Kazimierza Wielkiego we Wrocławiuulica Kazimierza Wielkiego we Wrocławiu

Pasaż Pokoyhof:

 • pasaż jest położony między ulicami św. Antoniego (2/4) i Włodkowica (1/3), powstał w początkach XVII wieku
 • niegdyś znajdowały się tu budynki, mieszczące zajazdy, magazyny, stajnie i wozownie, a także synagogi służące przyjezdnym kupcom żydowskim
 • pomiędzy zabudowaniami na dziedzińcu znajdowała się, działająca do 1910 roku, synagoga krajowa
 • pasaż został zniszczony wybuchem wieży prochowej w 1749 roku
 • w 1910 roku powstało Towarzystwo Budowlane Pokoyhof, które miało za zadanie przekształcić stare budynki w nowoczesny pasaż handlowy

Ulica Krupnicza:

 • do połowy XIX wieku był to zaułek zamieszkany przez krupiarzy (wytwórców kaszy jęczmiennej)
 • ok. 1850 roku, po poszerzoniu ponad fosą przejście do Podwala, ulicę zabudowano ciągiem kamienic
 • pod numerem 12 do 1900 roku znajdował się zarząd gminy żydowskiej z rytualną mykwą i szkołą
 • w 1853 roku pasaż został zamknięty kamienicą Pokoyhofu (pod numerem 13), którą zdobią figury św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigi

ulica Krupnicza we Wrocławiu

Nowa Giełda:

 • przy ulicy Krupniczej wzniesiono budynek tak zwanej Nowej Giełdy (nazwanej tak w odróżnieniu od Starej Giełdy, stojącej przy placu Solnym)
 • budowla miała pałacowo-zamkowy charakter z elementami obronnymi w rodzaju wieżyczek
 • w hali giełdowej koncertowali muzycy, między innymi Chopin, Wagner, Rachmaninow i Paderewski

Nowa Giełda we Wrocławiu


Przeczytaj również:
Wrocław co zobaczyć nad Odrą.
Zwiedzanie Wrocławia -  Ostrów Tumski.
Co zobaczyć we Wrocławiu - Ratusz.
Co zwiedzić we Wrocławiu - Wyspa Piasek we Wrocławiu.
Co zobaczyć we Wrocławiu - Rynek we Wrocławiu.
Zabytki Wrocławia - Okolice ulicy Świdnickiej.
Atrakcje Wrocławia - okolice Rynku.
Wrocław atrakcje - Wielka wyspa.
Atrakcje Wrocławia - Panorama Racławicka.