zoloft pills

Ratusz:

 • powstał pod koniec XIII wieku jako parterowy budynek z cegły, z wysokim dachem i 15-metrową wieżą
 • większość pomieszczeń ratusza służyło jako kramy kupieckie i jedynie w wielkiej sali na parterze miały miejsce posiedzenia mieszczan, którzy wybierali samorząd
 • po powiększeniu budynku w połowie XIV wieku powstały Izba Radnych i Sala Sądowa w stronie północno-wschodniej oraz Izba Ławników i kaplica (Sala Książęca) w nadbudowanym piętrze
 • w roku 1367 podwyższono wieżę, na której umieszczono zegar mechaniczny, a dodatkowo na wschodniej stronie ratusza powstało reprezentacyjne wejście
 • ratusz zawdzięcza swój kształt przebudowie w latach 1470-1510, podczas której
 • bogato udekorowano elewacje i poprawiono wystrój wnętrza oraz modernizacją w latach 1615-1616 kiedy powstały nowe sklepienia nad Halą Mieszczańską oraz wczesnobarokowe wejście zachodnie.
 • po wojnie zniszczony ratusz odbudowano i zaadoptowano na potrzeby muzealne
 • schodkowe szczyty boczne ujmują wyższy i dwa razy szerszy (15 m) szczyt środkowy, pod którym w 1580 roku zamontowano zegar astronomiczny.
 • narożny wykusz zdobiony figurą świętego Jana Chrzciciela dobudowano w latach 1471-1510 na potrzeby skarbca
 • dekorację elewacji południowej stanowią rzeźbiarskie fryzy z ok. 1521 roku, które przedstawiają rubaszne scenki i plebejskie rozrywki
 • skromną elewację zachodnią wieńczą dwa schodkowe szczyty
 • od północy widać wieżę, która w latach 1558-1559 została przystrojona renesansowym hełm i figurami rycerzy
 • portal fasady z herbem miasta, wykonany w 1616 roku, jest obecnie głównym wejściem do ratusza i muzeum
 • w Muzeum Miejskim Wrocławia można zobaczyć wyroby wrocławskich złotników, ekspozycje prezentujące historię miasta oraz bardzo interesujące wystawy czasowe

ratusz wrocławskiratusz wrocławskirynek wrocławski

Parter ratusza:

 • na początku jej istnienia w Hali Mieszczańskiej z  XIII-XIV wieku odbywały się zgromadzenia publiczne
 • po dobudowaniu piętra parter zaczął pełnić funkcje handlowe, gdzie okazjonalnie organizowano biesiady i wesela
 • w hali z dwiema nawami pod sklepieniem kolebkowym ustawiono galerię popiersi sławnych wrocławian
 • nad ławą przy kasie znajduje się najstarszy planWrocławia z 1562 roku
 • piękne gwiaździste sklepienie, wsparte na centralnym filarze jest charakterystyczne dla Sali Sądowej, której obecne wnętrze pochodzi z XIV wieku
 • renesansowy portal wykonany w 1528 roku kieruje do sąsiedniej Izby Radnych, a drugi portal, manierystyczny, z 1616 roku – do Kancelarii Wójta
 • gotycki portal prowadzi z Izby Rady do położonej na piętrze Sali Książęcej, dwuramienny portal późnogotycki do kancelarii, a renesansowy do Sali Sądowej
 • w latach 1426-1428 powstała Kancelaria Rady z późnogotyckim sklepieniem sieciowym, gdzie sekretarz rady i syndyk sporządzali dokumenty z posiedzeń władz miasta

Piętro ratusza:

 • Wielką Salę, znaną też  jako Sala Rycerska, zdobi 213 rzeźbionych zworników i wsporników, symbolicznie wyrażających podporządkowanie Wrocławia Królestwu Czeskiemu i zwierzchność miasta nad księstwem wrocławskim
 • nawę południową zdobi koronkowa arkada z figurami rycerzy w zbrojach, trzymających tarcze z herbami Wrocławia i Czech
 • renesansowy strop kasetonowy z 1528 roku pochodzi z warsztatu, który mieścił się później w Krakowie na Wawelu
 • w latach 1343-1347 powstała Sala Książęca, dawnej kaplica ratuszowa z sklepieniem krzyżowo-żebrowym, wspartym na centralnym filarze ozdobionym rzeźbami
 • Izba Seniora Rady z 1471 roku dopiero 15 lat po wybudowaniu została ozdobiona gwiaździstym sklepieniem z gmerkami ówczesnych członków rady i wspornikami z popiersiami personifikującymi Wrocław, księstwo wrocławskie, Śląsk i Czechy.
 • skarbiec ozdobiony herbem Władysława II Jagiellończyka  znajduje się za najskromniejszym portalem
 • Izba Ławników oraz  Kancelaria Ławy są na północ od Sali Książęcej

Piwnica Świdnicka:

 • w Piwnicy Świdnickiej w ratuszu znajduje się najstarsza gospoda Wrocławia
 • średniowieczne źródła wspominają o niej już w 1275 roku
 • nazwa piwnicy pochodzi od słynnego piwa, które było w niej podawane
 • gotyckie wnętrze piwnicy zachowało swoją niepowtarzalną atmosferę, mimo że jej wystrój uwspółcześniono
 • nieopodal wejścia do Piwnicy Świdnickiej znajduje się fontanna niedźwiadka z 1904 roku- dzieło berlińskiego rzeźbiarza i miłośnika zwierząt Moritza Geygera

Piwnica Świdnicka

Przeczytaj również:
Wrocław co zobaczyć nad Odrą.
Zwiedzanie Wrocławia -  Ostrów Tumski.
Wrocław co zobaczyć - Dzielnica Czterech Świątyń.
Co zwiedzić we Wrocławiu - Wyspa Piasek we Wrocławiu.
Co zobaczyć we Wrocławiu - Rynek we Wrocławiu.
Zabytki Wrocławia - Okolice ulicy Świdnickiej.
Atrakcje Wrocławia - okolice Rynku.
Wrocław atrakcje - Wielka wyspa.
Atrakcje Wrocławia - Panorama Racławicka.