zoloft pills

Strona Siedmiu Elektorów:

 • pod numerem 1 w narożnym budynku z 1907 roku o zdwojonej kamiennej fasadzie z secesyjnymi szczytami mieści się Hypo-Bank
 • numer 2 to manierystyczny dom Pod Gryfami z lat 1587-1589, którego wysoki szczyt zdobią zrekonstruowane pary lwów, gryfów, orłów i żurawi
 • numer 3 nosi kamienica wybudowana ok. 1580 roku z charakterystycznymi elementami klasycystycznymi z XVIII wieku portal oraz sklepienie sieni zdobią motywy okuciowe
 • pod numerem 4 wznosi się barokowy dom Pod Złotym ze znakomitymi balkonowym portalem przeniesionym z rozebranego w 1886 roku pałacu Schreyvogla
 • numer 5 oznacza Dwór Polski, który jako jedyny w Rynku zachował późnogotycki szczyt, godne uwagi jest sklepienie kolebkowe sieni, dekoracja stropów na parterze oraz gotycki dwuramienny portal w oficynie, w przeszłości dwór działał jako zajazd, w którym dwukrotnie gościł Władysław Waza (niebędący jeszcze królem Polski)
 • pod numerem 6 mieści się dom Pod Złotym Słońcem, który cechuje się pałacową fasadą z ok. 1727 roku ozdobioną balkonowym portalem, na belkowych i kasetonowych stropach zobaczyć można scenki z bajek oraz z codziennego życia miasta
 • na pierwszym piętrze znajduje się reprezentacyjna sala z barokowym plafonem przedstawiającym Tryumf Junony, od 1420 roku do końca XVIII wieku dom, podobnie jak sąsiednie budynki, służył zatrzymującym się we Wrocławiu monarchom
 • pod numerem 7 mieści się dom Pod Błękitnym Słońcem z XVI wieku, którego fasada, kryjąca nowoczesny pasaż gastronomiczno-handlowy, powstała w roku 1902
 • po oznaczony numerem 8 dom Pod Siedmioma Elektorami zdobi odrestaurowana polichromia fasady z 1672 roku, która ilustruje cesarza Leopolda I i siedmiu elektorów Rzeszy portal z orłem Habsburgów powstał w XVII wieku, a dzwi wiek późńiej
 • wybudowany w 1931 roku dla Miejskiej Kasy Oszczędności Wieżowiec Banku Zachodniego WBK (numer 9-11) ma stylizowany na staroegipski portal, nawiązujący do stylu art deco

Strona Siedmiu Elektorów

Strona Złotego Pucharu:

 • dzięki solidnej konstrukcji dwa pierwsze secesyjne domy przetrwały do naszych czasów, z których nr 13, wybudowany w 1903 roku, ma znakomita dekorację
 • numer 14 oznacza odremontowany modernistyczny dom
 • kamienice pod numerami 15, 17, 18 i 20 (z renesansowym portalem z 1542 r.) zostały odbudowane w stylu barokowym
 • w piwnicy budynku pod numerem 17, wyróżniającego się wysokim szczytem, znajduje się nocny klub Bachus
 • pod numerami 16 i 22 znajdują się budynki, którym przywrócono klasycystyczne fasady jednen z nich nazywa się Pod Złotym Dzbanem ze względu na browar, który w 1519 roku został połączony z Piwnicą Świdnicką w ratuszu za pomocą zachowanego do dziś podziemnego przejścia
 • portal budynek numer 19, zwanego domem Pod Starą Szubienicą, jest kopią oryginału z 1554 roku
 • po wojnie przywrócono wygląd fasady domu Pod Zieloną Dynią (pod numerem 23), który ma charakterystyczny gotycko-renesansowym szczyt
 • pod nr 25, gdzie dziś mieści się Moda Polska, w przeszłości znajdował się dom handlowy Stein & Koslowsky
 • nr 26 to dom Pod Złotym Pucharem, niegdyś własność rodziny Becherów, od których niemieckiego nazwiska wzięła się nazwa budynku
 • dom ten cechuje się ozdobną fasadą z ok. 1909 roku, portalem w sieni z ok. 1600 roku oraz  reliefem z roku 1529, przedstawiającym Chrystusa – Męża Boleści

Strona Złotego Pucharu

Strona Zielonej Rury

 • numer 29 to narożny dom Pod Złotą Koroną, który jest rekonstrukcją kamienicy wybudowanej w latach 1521-28
 • budynek pod numerem 30 w 1905 roku został przebudowany na zlecenie Banku Dyskontowego i od tego czasu nie zmienił swojego wizerunku. W przeszłości mieściło się tutaj gotyckie wojsko i barokowy zajazd
 • pod numerami 31-32 znajduje się budynek secesyjny z elementami neobaroku, który w swoim czasie był najbardziej eksluzywnym i największym domem towarowym we Wrocławiu. Przed modernistyczną przebudową w 1929 roku budynek ten zdobiły oryginalne witryny oraz szklany globus na narożnej wieżyczce, który został zniszczony podczas burzy
 • dom z numerem 33 znajduje się na rybku od 1794 roku i przez całe swoje istnienie służy jako siedziba banków. Cechuje się on klasycystycznym stylem i portalem z medalionami.
 • numer 34 to secesyjny budynek wzniesiony w roku 1914, który również należy do banku
 • dawny dom handlowy znajdował się pod numerami 39-40
 • pod numerem 41 od 1713 roku mieści się dom Pod Złotym Psem, który ma zrekonstrowaną fasadę barokową
Strona Zielonej Rury
Targ Łakoci
 • narożna barokowa kamienica Pod Trójcą Święta (nr 42) pochodzi z 1775 roku
 • późno barokową dekorację stropu można zobaczyć wchodząc na piętro kawiarni w domu przy nr 45
 • na parterze w budynku pod numerem 46-47 można zobaczyć renesansowy strop z 1 poł. XVI wieku
 • w latach 1903 – 1908 zostały oddane do użytku budynki pod numerami 48, 49 i 50, które służą jako zespół domów handlowych. Dwa z nich maja elementy dekoracyjne z późnego gotyku i renesansu, zaś Wielki Bazar jest wczesnomodernistyczny
 • kamienica Pod Złotą Palmą (numer 58) jest obecnie siedzibą Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej.  Sklepienie w holi zdobi malowidło współczesnej artystki Anny Szpakowskiej-Kujawskiej. Dawniej mieściła się tutaj księgarnia Priebatscha.
zabytki Wrocławia

Rynek:

 • rynek powstał w 1242 roku i w swoim czasie był jednym z największych w Europie
 • pod koniec stulecia zbudowano na nim ratusz, a przylegające do niego murowane budynki w przeszłości były kramami kupców
 • rysunki Rudolfa Steina, które ilustrowały stan kamienic z ok. 1800 roku, pomogły przy zrekonstruowaniu domów przy wrocławskim Rynku

rynek we Wrocławiurynek we Wrocławiu

Nowy ratusz

 • nowy ratusz (Rynek Ratusz 3-6 / Sukiennice 9) został wzniesiony w latach 1860-63 dla znacznie powiększonego samorządu miejskiego
 • stawiając gmach wykorzystano piwnice i fundamenty zburzonych Sukiennic oraz ich gotyckie i renesansowe detale na wewnętrznych elewacjach
 • na pierwszym piętrze mieści się biuro prezydenta miasta, natomiast nad nim sala obrad rady miejskiej
 • podziemiach mieści się restauracja i minibrowar Spiż
Nowy ratusz

Blok śródrynkowy

 • w przeszłości mieściły się tutaj prowizoryczne kramy, które później zastąpiono wąziutkimi murowanymi budynkami
 • trzy uliczki przebiegające ze wschodu na zachód zachowały średniowieczny układ: Sukiennice z klasycystycznymi domami, Przejście Żelaźnicze (budynek nr 8 z gotyckim i renesansowym portalem oraz wykuszem) i Przejście Garncarskie (z interesującymi są budynkami nr 8 i 10), a także prostopadłe do nich Przejście Poprzeczne
 • pod numerem 11/12 mieści się Dom Pod Złotą Gwiazdą, który dziś jest siedzibą wrocławskiego oddziału PTTK
 • Kamienica Pod Głową św. Jana (nr 21) nosi swą nazwę za sprawą płaskorzeźby wykonanej ok. 1500 roku
 • w kamienicy Pod Zimnym Kamieniem (nr 24) obecnie mieści się Wrocławski Ośrodek Sztuki i Klub Związków Twórczych. Godna uwagi jest renesansowa tablica z 1534 roku, która znajduje się na kamienicy.
 • siedziba Ośrodka Badań Twórczości Jerzego Grotowskiego i Poszukiwań Teatralno-Kulturowych znajduje się w budynku nr 27, gdzie do do 1984 roku działał słynny Teatr Laboratorium Jerzego Grotowskiego
blok śródrynkowy

 

Przeczytaj również:
Wrocław co zobaczyć nad Odrą.
Zwiedzanie Wrocławia -  Ostrów Tumski.
Co zobaczyć we Wrocławiu - Ratusz.
Wrocław co zobaczyć - Dzielnica Czterech Świątyń.
Co zwiedzić we Wrocławiu - Wyspa Piasek we Wrocławiu.
Zabytki Wrocławia - Okolice ulicy Świdnickiej.
Atrakcje Wrocławia - okolice Rynku.
Wrocław atrakcje - Wielka wyspa.
Atrakcje Wrocławia - Panorama Racławicka.